Samen

Samen werkt beter! Dit kan alleen als krachten gebundeld worden. We zien daarom grote kansen in samenwerking.
We geloven namelijk dat een totaaloplossing altijd van meerdere kanten komt en maatwerk vereist. Door samen te werken, kunnen optimale resultaten worden behaald.

Reïntegratie

Onze mensen hebben jarenlange ervaring in de reïntegratie van cliënten uit alle doelgroepen.

Opleiding naar werk

We werken in onze opleidingen naar werk nauw samen met werkgevers. De vraag vanuit een werkgever wordt omgezet naar een passend traject. De startfase is dan ook dat Van Leren Naar Werken met de werkgever om de tafel gaat zitten om te kijken waar zich de knelpunten of mogelijkheden bevinden. In deze ontmoeting worden er afspraken, wensen en eventuele eisen besproken en vastgelegd omtrent het traject, wanneer het traject goedgekeurd is wordt gezocht naar kandidaten die passen in het gestelde profiel.
Het vinden van de juiste kandidaten kan door diverse kanalen tot stand komen. Gedacht moet worden aan adverteren, zoekacties op het internet en het uitgewerkte profiel neerleggen bij diverse andere “concullega’s “. Hierbij komt dan de expertise kijken van de consulent werving en selectie , hij / zij zal intake gesprekken voeren met verschillende kandidaten om de juiste selectie te kunnen maken. Ook zal er gekeken worden naar scholing en andere instrumenten om de juiste kandidaat voor te bereiden op het arbeidsproces.
Samenvattend begint het traject met een opstel op papier daarna volgt de selectieprocedure door middel van intake gesprekken en wordt er vervolgens gekeken naar de opleidingsmogelijkheden en eventuele aanpassingen, dit alles kan eventueel afgerond worden door een stageperiode.

Werkervaringsplaatsen

We ontwikkelen een infrastructuur van uw gemeente naar werkervaringsplaatsen bij plaatselijke werkgevers.