De kortste weg naar werk

Reïntegratie heeft een grotere kans van slagen vanuit een werkende positie dan vanuit een werkloze positie. Belangrijk hierbij is een goed lokaal werkgeversnetwerk.

Onze kracht en expertise is het creëren van werkervaringsplaatsen. Zodoende kunnen we werkzoekenden uit uw gemeente bemiddelen naar werkervaringsplaatsen bij plaatselijke werkgevers.

Door samen te werken kunnen we uitstroom naar betaald werk in uw gemeente tot een succes maken. Deze samenwerking kunnen wij vormgeven binnen een kleinschalig (proef)project. Op basis van de resultaten hierin kunt u besluiten over een eventueel vervolg.