Goed verzuimbeleid

Verzuim kost meer dan u denkt. Boetes, loondoorbetaling, financiering van externe reïntegratietrajecten etc. En dan hebben we het nog niet eens over het negatieve effect op het moreel van uw medewerkers.
Investeren in verzuimbeleid levert meer op dan u denkt. Wij helpen u snel en adequaat te handelen. Zo blijven uw kosten laag. En gaat u op een goede manier met uw medewerkers om.

Interventie

Als verzuim meer dan vier weken duurt en er geen zicht is op een concrete hersteldatum, is interventie nodig. Door een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen we een analyse en plan van aanpak maken om het verzuim te beëindigen.

Training

Wij verzorgen trainingen voor P&O- functionarissen over toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter en verzuimbeleid.

WAO aanvraag

Om sancties van het UWV te voorkomen, is het belangrijk te zorgen dat een WAO- aanvraag goed in orde is. Wij kunnen dit voor u controleren en zekerstellen.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u om op bepaalde momenten bepaalde acties te ondernemen en dit nauwkeurig bij te houden. Wij nemen voor u de planning en uitvoering uit handen.

Interesse in onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op..